IVA rond, maar arbeidsongeschiktheidspensioen terugbetalen

Casette 12-12-2017 15:43

Mijn zus kreeg medio 2017 van het UWV het definitieve bericht, dat zij met terugwerkende kracht vanaf 3 februari 2016 als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt beschouwd. Voor haar een opluchting - met haar handicap en rolstoelafhankelijkheid was een paar uur werken per week al te veel gevraagd.
Administratief wijzigde het UWV haar WGA-vervolguitkering in een IVA-uitkering. Reden voor het pensioenfonds van mijn zus om bij haar aan de bel te trekken: 'Graag vorderen wij het arbeidsongeschiktheidspensioen terug dat u sinds 3 februari 2016 ten onrechte hebt ontvangen. Toen wij het pensioen toekenden was er nog sprake van uw WGA-vervolguitkering.' Oef, of zij met haar kleine beurs maar een bedrag van circa € 10.000 wil terugbetalen voor het einde van het jaar. Overigens is inmiddels duidelijk geworden dat er een betalingsregeling mogelijk is.

Nu de vraag: zijn er mogelijkheden om de pijn te verzachten (het verkleinen van de terugbetaling) in de wetenschap dat je te goeder trouw bent geweest, en nu anderhalf jaar later wordt geconfronteerd met een voordelige UWV-beslissing die een nadelig pensioeneffect heeft? Word je niet 'gestraft' door trage beslissingsmolens?

Tweede vraag: naast de IVA-uitkering ontvangt mijn zus nog steeds een Ziektewetuitkering van het UWV. Is dat sociaal-verzekeringstechnisch mogelijk? Afgekeurd en ziek? Of gaat hier iets mis in de uitvoering?