Werkwijze UWV: Zembla legt dit bloot:

peterl 23-11-2012 08:23

Ter informatie: dit stuk dateert van begin 2007.

Zembla is toen op de eenmalige herbeoordelingspraktijk ingegaan.